top of page

Ziektes & Plagen

Ziektes in het gazon

 

Als we spreken over ziektes in je gazon, dan hebben we het over schimmels die meestal in de herfst verschijnen en die gepaard gaan met verkleuringen doorheen je grasmat.

Deze hebben echter niets te maken met verkleuringen die veroorzaakt worden door droogte, vervilting, een tekort aan voedingsstoffen of een gebrek aan lucht.  We kunnen deze trouwens op korte termijn herstellen.

Je gazon ligt er deze tijd van het jaar vrijwel continu redelijk vochtig bij en dat kan wel wat problemen met zich meebrengen.

De meest voorkomende ziektes - schimmels zijn :

Rooddraad is een armoeziekte.  Grassprietjes worden bruingeel en verdorren.  Bij veel dauw zien we dat de ziekte zich snel uitbreidt.  Meestal is het terug tot stand brengen van een evenwichtige voeding de oplossing.

                     

 

 

 

 

Sneeuwschimmel is vooral een winterkwaal in het gazon.  Er ontstaan lichtgele plekken in het gazon die snel grauwgrijs verkleuren.  Soms ligt er een bleekroze waas over het dode gras.  Het gras ligt dan aaneengekit plat op de grond.  De schimmel tiert welig als er nauwelijks licht tot de grasmat doordringt.  Een dichtgeslipte bodem, een verstikkende viltlaag en een slechte drainage zijn vaak oorzaken van deze ziekte.

Verticuteren is hier zeker noodzakelijk.

 

                     

 

 

 

 

Dollarspot wordt veroorzaakt door verschillende schimmels en kan het ganse jaar door voorkomen maar meestel in het late voorjaar en de herfst wanneer er veel dauw is. Het gazon vertoont dode plekken van enkele cm groot en soms is er in de ochtend witte schimmelpluis op het gras zichtbaar (zoals een spinnenweb).  Een goede beluchting en drainage van het gazon zijn noodzakelijk en kan je de schade over het algemeen herstellen met een goede meststof.

 

                     

 

 

 

 

Heksenkring is een grote kring in je gazon waar het gras afstert en waarin paddestoelen groeien.  Alvorens ze verschijnen ontwikkelt zich onder de grond een dichte zwamvlok. Een deel van het gras sterft af door droogte, ontstaan door de ondergrondse schimmeldraden die het vocht tegen houden en dit leidt tot dode plekken in het gazon. Heksenkringen zijn erg moeilijk te bestrijden.  De paddestoelen moeten zeker worden

weggehaald om te vermijden dat ze sporen vormen en verder zouden verspreiden.

 

 

 

 

De meeste schimmelziekten kunnen worden voorkomen door het gazon tijdig te verticuteren en een goede waterafvoer te voorzien.  Ook het gebruik van de juiste meststoffen kan wonderen doen in de strijd tegen schimmels.

 

Engerlingenplaag

 

Engerlingen zijn keverlarven.  De kevers zelf zijn niet zo schadelijk, maar hun larven des te meer.  Ze voeden zich met wortels van gras.  De beschadiging van uw gazon is het meest uitgesproken midden in de zomer.  De zoden komen los te liggen doordat de wortels afgevreten worden en het gazon krijgt hierdoor verdroogde, dode, gele plekken.

 

 

 

 

 

Vogels willen zich te goed doen aan de laven en scharrelen in de verdorde grasplekken.  Als je zo'n zode optilt zul je snel tientallen larven aantreffen.  De behandeling zelf is niet evident.  Eén advies - handel preventief !!

Voldoende voedsel en water geven alsook verticuteren om mos tegen te gaan; dit zijn de belangrijkste parameters om de schadelijke keverlarven te vermijden.

 

Heb je vragen hieromtrent of ben je jammer genoeg een slachtoffer, twijfel dan niet om ons te contacteren.  Wij zullen alles in het werk stellen om je van deze vervelende kwalen te verlossen.

bottom of page