top of page

Gazon Maaien

Maaien is zeer belangrijk voor een mooi en groen gazon, maar het beslaat vaak erg veel tijd die we niet altijd hebben.

 

Geen probleem echter, DE GAZONMEESTERS kunnen je hierbij van dienst zijn.

 

De hoogte van je gazon is van groot belang opdat een optimale horizontale ontwikkeling tot stand kan komen.   Een te korte gazon leidt tot het uitdrogen

van de bovenste wortellaag, hetgeen resulteert in een groeistilstand en verkleurde plekken in je gazon;  het lijkt paradoxaal maar langere grassprietjes geven elkaar een beetje schaduw waardoor een iets hoger gemaaid gazon minder water nodig heeft dan een erg kort gemaaide gazon.

Staat het gras te hoog dan verdringen ruwe grassoorten de fijne en wordt de graszode na verloop van tijd grof en ongestructureerd.

 

 

 

 

 

 

 

Door het gras één maal per week te maaien, top je eigenlijk enkel de grassprietjes en vermijd je beschadiging van de groeikernen van je gazon.

Daarom is en blijft maximaal 2 cm maaien een gulden regel om je gazon in topconditie te houden. Dit zorgt ervoor dat je gazon ook mooi groen blijft.

 

Zoals alle planten heeft ook gras voedsel nodig en daar gras oppervlakkig wortelt, bevindt de grootste wortelmassa zich in de bovenste 10 cm van de bodem.  Voor een fris en groen gazon komt het er niet op aan het gras zo snel mogelijk te laten groeien, wel om het gezond te houden.  Een luchtige bodem vol humus en bodemleven is hierin van cruciaal belang.

Een dergelijke bodem droogt minder snel uit en laat het overtollige water snel in de bodem dringen.

Een regelmatige bemesting en besproeiing van je gazon is natuurlijk essentieel, maar een jaarlijkse onderhoudsbeurt met compost, bij voorkeur op het einde van het seizoen en na een verticuteerbeurt, houdt je humuslaag in prima conditie wegens de traag vrijkomende voedingsstoffen.

Enkele regenbuien later zie je de compost nog amper.

 

 

 

 

 

Na de winter zal de compost, mede door het bodemleven en de wormen, volledig in de grond gedrongen zijn.

 

Bereikbaarheid ?

 

Je hebt een mooie gazon maar woont in de stad of in een rijhuis en u vreest dat wij u daardoor niet tot uw dienst kunnen zijn ? 

Niets is minder waar; de GAZONMEESTERS beschikken over een machinepark dat U dezelfde kwaliteit kan leveren als in grotere tuinen.

Als er een toegang is met de afmetingen van een standaard deur dan staan wij graag voor u klaar.

bottom of page